מס שבח שנת 2014

תקנות מס שבח 2014
פטור מס שבח אחת לארבע שנים:
עד ל 31 לדצמבר 2013 מוכרים היו זכאים לפטור ממס שבח לדירה אחת לארבע שנים, ללא חשיבות למספר הדירות אשר בבעלות כל עוד מוכרים דירה אחת בכל ארבע שנים.
החל מ 1.1.2014 חוק זה התבטל ובמקומו נכנס לתוקף חוק 48 ב 2 אשר מחשב את המס הלינארי […]

מדרגות מס רכישה שנת 2014

מדרגות מס רכישה – דירה יחידה
שווי נכס עד 1,517,210 ₪ = 0% פטור מלא
שווי נכס שבין 11,517,210 ועד 1,799,605 ₪ = 3.5%
שווי נכס שבין 1,799,605 ₪ ועד 4,642,750 ₪ = 5%
שווי נכס שבין 4,642,750 ₪ ועד 15,475,835 ₪ = 8%
שווי של מעל 15,475,835 ₪ = 10%

מדרגות מס רכישה – דירה שניה
שווי עד 1,123,910 ₪ […]